De nationale en internationale concurrentie groeit. Om voorop te (blijven) lopen willen de deelnemers en de penvoerder in dit IPC-cluster de sterke punten van ondernemers, onderzoek, overheid en onderwijs optimaal te benutten.

Duurzaam ondernemen en produceren wordt ook in de agri-wereld steeds belangrijker vanwege de schaarste en de daarmee gepaard gaande hoge prijzen voor energie en de toenemende regelgeving ten aanzien van het milieu. Kostenbeheersing is in alle vormen van

ondernemen een vanzelfsprekendheid. Om hieraan tegemoet te komen is samenwerking tussen bedrijven met verschillende achtergronden op innovatief gebied een gewenste oplossing.

Conditionering van agrarische producten is noodzakelijk om productkwaliteit in de teelt- en afzetketen te behouden en voor afzetspreiding te zorgen. In Noord-Holland zijn twee sectoren waar tijdens de conditionering en bewaring van de oogst sprake is van een fors energieverbruik en regelmatig te grote kwaliteitsverliezen: de bloembollensector en de perensector. Van beide sectoren is bekend dat de winstmarges de laatste jaren door diverse oorzaken onder druk staan dus is verbetering hiervan via gerichte innovaties van groot belang.

Gekozen is voor een apart bollencollectief en perencollectief binnen de IPC-aanvraag. Want naast gedeelde doelen, uitgangspunten en mogelijkheden tot synergie zijn er binnen desectoren specifieke vraagstukken en problematieken op het gebied van conditioneren en bewaren. De beoogde innovaties hebben een duidelijk duurzaam karakter, immers energiebesparing leidt direct tot minder CO2 uitstoot. Het aspect van kwaliteitsverbetering, wat deels ook een gevolg is van deze innovaties, leidt tot minder derving van producten en minder gebruik van (schadelijke) gewasbeschermingsmiddelen.

Meer nieuws

Gezocht: projecten voor studenten voeding Clusius College

Regioleren neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het Clusius College. Studenten voeren dan...
Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...