Op 27 oktober heeft AgriVizier in samenwerking met GreenPort Noord-Holland Noord DLV Advies en de AgriTech Campus een kenniscafé georganiseerd over Agrarische koeling.

In de landbouw wordt veel gekoeld met mechanische koeling voor de conditionering en bewaring van producten. Op bijna elk agrarisch bedrijf is wel een koeling aanwezig. De koeling zorgt voor behoud van de productkwaliteit en biedt de ondernemer de mogelijkheid om het product gespreid af te zetten of uitgangsmateriaal te bewaren tot het volgende seizoen. De koelinstallatie is vaak een ‘black box’ voor de agrarisch ondernemer. Je stopt er elektriciteit in en er komt koude uit. Voor de juiste investeringsbeslissing is iets meer achtergrondkennis echter belangrijk.

Recent zijn twee belangrijke problemen op het gebied van koeling opgelost door innovatieve ontwikkelingen:

Besparen op energieverbruik.

Uit een meerjarig onderzoek in de bewaring van peren is gebleken dat onder andere door het aanpassen van de verdamper aanzienlijk bespaard kan worden op het energieverbruik bij koeling. Door een aangepaste verdamper, in combinatie met een aantal andere aanpassingen, wordt de luchtverdeling in de cel sterk verbeterd. Dit kan resulteren een energiebesparing tot 60%. De verwachting is dat ook voor andere ‘uitdrogingsgevoelige’ producten een energiebesparing behaald kan worden. Het gaat met name om bewaarplaatsen met langsventilatie. Hierbij kan gedacht worden aan peen, kool, uien, aardappelen, opgeplante tulpen of lelies in exportfust.

Natuurlijke koudemiddelen een uitstekend alternatief voor R22

Synthetische koudemiddelen tasten de ozonlaag aan. Dit is voor het Europees Parlement reden geweest om het gebruik van synthetische (chemische) koudemiddelen aan banden te leggen. Vanaf 1 januari 2015 mogen installaties met het synthetisch koudemiddel R22 niet meer onderhouden worden. Ook andere synthetische koudemiddelen zullen op korte of middellange termijn verdwijnen. Installaties met natuurlijke koudemiddelen vormen een duurzaam en energiezuinig alternatief. Deze koudemiddelen mogen tot in lengte van jaren gebruikt blijven worden. Uit onderzoek blijkt dat ook voor kleinere vermogens (<200 kW) natuurlijke koudemiddelen een uitstekend alternatief vormen.

Tijdens het kennis café zijn de ondernemers bijgepraat over de basiskennis mbt koeling, over energiebesparing door het plaatsen van een aangepaste verdamper en over het koelen met natuurlijke koudemiddelen.

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...