De laatste kwartaalrapportage van 2019 van GroenStart is gereed. Een jaar met -nieuwe- wettelijke ontwikkelingen en resultaten waar we trots op zijn.

Leuke interviews met werkgevers, studenten, ouders en gemeenten.

Veel leesplezier!


“Inhaken of afhaken op de veranderende arbeidsmarkt, dat is de vraag. Voor mensen met een afstand tot de groene arbeidsmarkt is GroenStart het antwoord!”

~Sven van Sligter, projectleider GroenStart

 

20 december 2019
greenport

Meer nieuws

Lectorale rede: De Kracht van Smaak

Gezond en lekker eten. Volgens Feike van der Leij zijn het twee handen op één goed gevulde buik....

Pulp Vision

Onze uiensector produceert 1,3 miljoen ton product op jaarbasis. Uientelers en de verwerkende...

Bean Me Up!

Duurzaam. Klimaatneutraal. Regionaal cyclisch. De agribusiness staat voor grote opgaven in de...