Eind juni 2021 eindigt het project GroenStart. Starten met een kick-off betekent eindigen met een end-off en wel op 2 juni 2021. In de allerlaatste kwartaalrapportage wordt uitgebreid aandacht besteed aan de bereikte successen in de afgelopen vier jaren. In de tijd van storytelling misstaan quotes beslist niet.

Er is met en voor elkaar veel bereikt. We hebben laten zien dat een ware inclusie mogelijk is. De kracht van GroenStart zit in het woord samen. Samen een passend maatwerktraject bepalen voor een baan in het groen. De GroenStarter begint als kandidaat, stroomt in, gaat voorschakelen, wordt student en daarna werknemer, ondersteund door het opgebouwde netwerk in Noord-Holland Noord. Talenten en skills van de GroenStarter kunnen weer worden gebruikt. Als GroenStarter doe je er weer toe want je doet mee. Het gevoel van eigenwaarde floreert voor de GroenStarter en de maatschappij floreert bij de actieve participatie van mensen die met een steuntje in de rug een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen opbouwen.

Ondertussen fluctueert de economie in Noord-Holland Noord, blijken wetmatigheden soms meer matig dan wet en de inflatie laat zich ook niet meer voorspellen.Eén aspect houdt dapper stand: de wens van een inclusieve samenleving. GroenStart heeft in de afgelopen vier jaren aangetoond dat voor iedereen ECHT WERK, ECHT WERKT. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt houden net als iedereen alleen door de pandemie anderhalve meter afstand.

Geniet van onze successen en op naar een inclusie vervolg!

Wilt u meer informatie of alle rapportages nog eens inzien? Kijk dan op de website: https://www.greenportnhn.nl/projecten/groenstart.

Meer nieuws

Studenten plantenteelt bezoeken demoleerbedrijf

Studenten van de opleiding plantenteelt van het Clusius College Hoorn bezochten op 22 april 2021...

Winnaars MBO-Challenge Voedselverspilling bekend

Op 22 april vond het eindevent van de MBO-Challenge Voedselverspilling plaats. Dertig teams deden...

Evelyn Schouten: Het Clusius College heeft veel te bieden als opleider voor de foodsector

Achter alles dat we eten en drinken gaat een hele wereld schuil. Productie, gezondheid, marketing,...