Vierdejaars studenten van het Clusius College volgen een aantal masterclasses over ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Deze masterclasses geven hen verbreding en verdieping van de reguliere lesstof. Op 25 november was de masterclass 'ontwikkelingen in biologische land- en tuinbouw'. 

Maria van Boxtel (projectleider Biologisch ondernemen NH) leidde de bijeenkomst in met een kort vragenspel over biologische landbouw. Rosemarie Slobbe vertelde daarna over het ontstaan en het waarom van de biologische landbouw. Belangrijke boodschap is dat biologische akker- en tuinbouw meer is dan alleen het weglaten van kunstmest en kunstmatige bestrijdingsmiddelen. Het is werken aan een gezonde bodem met weerbare planten, zoveel mogelijk gesloten kringlopen en samenwerking in de keten. 

Interessant is dat er veel marktkansen zijn voor de biologische sector. De vraag groeit. Dit werd ook onderstreept door Arjen Kroon, een biologische akkerbouw in Oudkarspel, die daarna aan het woord kwam. De telefoon stond niet meer stil vanaf het moment dat hij de rode kool biologisch teelde. Hij is in fasen omgeschakeld en vond het best een avontuur. Hij was gewend direct in te grijpen, bijvoorbeeld als de kool niet hard genoeg groeide, maar zag later dat het vanzelf goed kwam. Ook ziet hij dat het steeds beter gaat omdat de bodem gezonder wordt door een rijker bodemleven. De studenten hadden veel vragen voor Arjen over zijn omschakeling, de opbrengst en hoe het probleem van extra benodigde grond kan worden opgelost als je een deel van je grond in de luzerne zet. Een geanimeerd gesprek waar ook andere biologische boeren in de zaal aan deelnamen.Na de korte pauze was het woord aan Bram Weijland, business coördinator van de biologische afdeling van Bejo Zaden BV. Hij liet zien hoe in een korte tijd de biologische zadenteelt een eigen afdeling binnen de organisatie heeft gekregen. Hij vertelde dat een biologische akkerbouwer of tuinder verplicht is om te werken met biologisch uitgangsmateriaal als dat beschikbaar is. Bejo heeft zijn eigen proefvelden en methodieken ontwikkeld om zaad voor de biologische sector te produceren. Zoals ook klimaatverschillen leidt tot andere rassen, zo heeft ook de biologische sector andere rassen nodig. Bram sloot af met de mededeling dat het bedrijf voldoende leuke werkplaatsen heeft voor studenten van het Clusius.  

"Het was voor de studenten een hele zit met veel informatie. Gelukkig kon er na afloop bij een heerlijke biologische hutspot worden nagepraat", reageert Rosemarie Slobbe.

Deze masterclass werd georganiseerd door Nancy Boterblom, projectleider van Greentech NHN (GreenPort NHN) in samenwerking met Fred Wever en Rosemarie Slobbe van het Clusius College. 

Meer informatie over biologisch omschakelen: Maria van Boxtel, info@biovalley.nl 06-53593188

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...