In de serie masterclasses van GreenTechNHN was er woensdag 16 december een sessie met lector Corné Kocks en onderzoeker/docent Sylvan Nysten van hogeschool Vilentum uit Dronten. Wederom is deze lezing bijzonder goed bezocht door de Clusius studenten en voor het eerst zijn studenten van de sector Engineering van het Horizon College, ook aangeschoven.

Het onderwerp techniek in de landbouw is een thema dat twee sectoren, techniek en de agrarische sector verbindt. Daarom zijn de studenten van het Horizon College dit keer ook uitgenodigd. Om hen kennis te laten maken met de innovaties in de agrarische sector en om het ClusiusLab eens van dichterbij te bekijken.

Lector Corné Kocks heeft het publiek meegenomen in zijn verhaal over de ontwikkelingen in de techniek die worden toegepast in de agrarische sector. Precisie landbouw heeft het in zich om het verbruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie in de landbouw te verminderen. En tegelijkertijd het financiële resultaat te verbeteren. Nieuwe technieken, ICT en beslisregels doen het werk. Nederland is heel klein en staat voor de uitdaging de opbrengst van het landbouw areaal te vergroten. De rollen van GPS, vision technologie, Green Data, sensoren en robotica zijn daarbij van ultiem belang. Een nieuw vakgebied ontstaat: future farming waarbij die koppeling tussen biologie en hoogstaande technologie gemaakt wordt. Aansprekend voorbeeld is een robot in de koeienstal die bij een koe signaleert als die een grote boodschap moet doen. De robot rijdt naar de koe toe, vangt vervolgens achter de koe de poep op en zou ook analyses kunnen doen in de poep om sluimerende ziekte te detecteren. De toekomst van de landbouw en de veeteelt komt met deze innovaties in een heel ander licht te staan.

Het volgen van de masterclasses is niet vrijblijvend. Fred Wever, Docent Plantenteelt van het Clusius College MBO Hoorn geeft de studenten opdracht voor het maken en inleveren van een goed verslag.  Als dit voldoende is dan wordt een bewijs van deelname uitgereikt bij het diploma en toont de student daarmee aan extra tijd te hebben geïnvesteerd in de studie.

Image

Masterclasses worden mogelijk gemaakt door GreenTechNHN een project van GreenPort NHN.

Meer informatie over GreenTech NHN: 
Nancy Boterblom 
n.boterblom@greenportnhn.nl / 06- 53 55 40 20

 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...