Op 10 oktober jl. vond de masterclass Voeding en Gezondheid plaats. Een gezamenlijk initiatief van NH Food, het cluster "gezonde voeding" van Voedsel Verbindt en GreenPort NHN.  Ruim 70 deelnemers, waaronder studenten en docenten Voeding en Voorlichting, van het Clusius College ,  studenten en docenten Zorg en Welzijn Horizon College, studenten Voedingsmiddelentechnologie van Van Hall en Larenstein, professionals uit de zorg en het bedrijfsleven bezochten deze ochtend. 

Huisarts Tamara de Weijer (oprichter van Vereniging Arts en Leefstijl en schrijfster van het boek “Eet beter in 28 dagen”)  presenteerde hoe zij in haar praktijk voeding en leefstijl dagelijks inzet als medicijn. Een groot deel van de aandoeningen die ze in haar praktijk behandelt, hangen direct of indirect samen met voeding en leefstijl. Haar motto: “Geen pillen, maar paprika”. Zij gaf aan hoe belangijk het is dat studenten, die een opleiding volgen in de zorg, geneeskunde of welzijn, in de opleiding les kijigen over gezonde voeding en leefstijl. Veel gezondheidsproblemen, zowel fysiek als geestelijk kunnen worden voorkomen of genezen door goede voeding en leefstijl. Download hier de presentatie. 

Peter Voshol van Het Louis Bolk Instituut toonde onderzoeksresultaten van effecten van voedingsinterventies in gesloten settings. Uit deze onderzoeken is gebleken dat voeding effect heeft op gedrag en gezondheid. Het Louis Bolk is o.a. partner in het PPS project Food Value Impact van GreenPort NHN, waar wordt onderzocht hoe het voedselkeuzegedrag van de consument kan worden beïnvloed. Download hier de presentatie.

Aan het einde van de bijeenkomst werd in een interactieve sessie gekeken naar het vervolg vanuit de visie “Voedsel Verbindt”.  Een aantal vragen, suggesties en ideeen die van de deelnemers kwamen: 

"Waarom slagen de voedselproducenten er niet in de waarde van hun product voor de gezondheid nog sterker te vermarkten? Kun je gezondheidsclaims leggen? Daar is een aantal partijen wel mee bezig (onder andere het GroenteFruithuis), maar daar moeten meer partijen op aanhaken (hartekreet vanuit de zaal van: vertegenwoordiger LTO Noord, advocate die zich bezighoudt met gezondheidsclaims op voeding en adviseur vanuit de handel).
"De opleiding van dietisten, zorgprofessionals en facilitair medewerkers verdient een update met nieuwe kennis over voeding en zorg"
"De winst van gezonde voeding in de zorg moet nog veel duidelijker worden voordat bestuurders ‘om’ gaan"
"Is er nog meer onderzoek a la Louis Bolk nodig om die resultaten te bewijzen? Of is het bewijs er wel, maar is er veel meer communicatie nodig over wat we al wel weten? En hoe kunnen we dat versterken? Hoe leeft dit in de zorgwereld?"
"Kunnen we mooie "pilots waarin echt iets veranderd wordt nog beter in beeld brengen?" Een aanwezige bankdirecteur gaf aan eerst aandacht voor gezonde voeding in "eigen huis" te  willen aanpakken. 
"Kunnen we de implementatie van gezonde voeding in instellingen in de MRA regio opschalen? En wat is daarvoor nodig?"

Kortom: Hoe kunnen we van elkaar leren en meer samenwerken?  De drie organiserende partijen zijn op een aantal punten al met elkaar verbonden. Maar nemen de vragen en suggesties mee in een vervolg. 

De bijeenkomst werd toepasselijk gehouden in het oude VSM gebouw "De Ondernemerstuin" in Alkmaar. Na afloop was er een rondleiding in de Hortus, de voormalige VSM tuin waar meer dan 750 geneeskrachtige planten groeien. 

Partijen die meer informatie willen, verbindingen zoeken of op het thema willen aanhaken kunnen contact opnemen met Erna Steenhuis, projectcommunicatie en coördinatie bij GreenPort NHN en NH Food. Tevens clustercoördinator op het thema Gezonde Voeding bij Voedsel Verbindt: communicatie@nhfood.nl of e.steenhuis@greenportnhn.nl

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. 

Image

Meer nieuws

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...
watermanagement Klaas Schenk

[Video] Klaas Schenk over samengestelde drainage, druppelirrigatie en ondergrondse waterbassins

Deze maatregelen heeft Schenk genomen tegen verdroging en verzilting.
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.