Een pilotproject moet uitwijzen of cable pooling een oplossing kan bieden voor het probleem van netcongestie. Door het delen van dezelfde elektriciteitskabel van een windturbine en zon op dak-installatie (cable pooling) ontstaat er mogelijk meer ruimte op het elektriciteitsnet en kunnen meer zonnepanelen op bedrijfsdaken worden geplaatst.

Waarom deze pilot?

Agrarisch ondernemers in de Kop van Noord-Holland zijn erg actief met het investeren in hernieuwbare energie, maar stuiten steeds vaker op grenzen van het elektriciteitsnetwerk (netcongestie). Als gevolg kunnen ze duurzaam opgewekte elektriciteit niet kwijt aan het regionale elektriciteitsnetwerk. De plaatsing van grote ‘zon op dak-installaties’ is financieel niet haalbaar en de doorlooptijden voor het realiseren van aansluitingen lopen op.

Naast dat een groot opwekpotentieel hierdoor onbenut blijft, staat ook  de verdere verduurzaming van het energiegebruik van honderden boerenbedrijven in Noord-Holland Noord onder druk. LTO Noord, Greenport NHN en infra-specialist Firan (onderdeel van Alliander) hebben daarom het initiatief genomen voor een pilotproject dat moet uitwijzen of een cable pooling strategie een oplossingsrichting kan bieden voor het probleem van netcongestie.

Wat is cable pooling?

Cable pooling houdt in dat twee na de nabijheid zijnde duurzame opweklocaties gebruik maken van dezelfde elektriciteitskabel. Hoewel je in principe kunt cable poolen met verschillende typen opwekkers, biedt de combinatie wind en zon specifieke voordelen. De reden is dat wind en zon elkaar meestal afwisselen. Als het flink waait, is er meestal weinig zon en andersom. Bij het pilotproject in de Wieringermeer zijn negen agrarische bedrijven betrokken, die beschikken over grote daken en in de nabijheid staan van een windmolen. 

Wat kan cable pooling opleveren?

De initiatiefnemers willen met de pilot uitvinden of cable pooling een mogelijke oplossingsrichting kan bieden voor netcongestie, waardoor er ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet om versneld meer zon op dak-installaties te ontwikkelen. Bij voldoende aansluitcapaciteit hebben de negen agrarische bedrijven die deelnemen aan het cable pooling-project ruimte beschikbaar op hun daken voor de plaatsing van nog eens zevenduizend zonnepanelen. 
 

Meer nieuws

Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.

'Bollenjongen' Allan Visser: "We moeten inzetten op weerbaar telen, met groene middelen en resistente soorten"

Het Greenport NHN congres staat dit jaar in het teken van ‘samenwerken aan innovatie’. Op het...