Koeien die minder methaan uitstoten doordat er zeewier in hun voer is verwerkt. Of dat mogelijk is, wordt onderzocht op Dairy Campus Leeuwarden. Daar krijgen vanaf juli zestien koeien tien weken lang zeewier op hun menu.

Bepaalde zeewiersoorten kunnen de methaanproductie aanzienlijk verminderen. Dat blijkt uit recent laboratoriumonderzoek. In juli wordt getest of zeewier ervoor kan zorgen dat een koe minder methaan uitstoot. Dit gebeurt binnen het project ‘Zeewier in een gezonde melkveehouderij’, waar onder meer Wageningen Livestock Research aan meewerkt.

‘Het gaat om de methaanuitstoot uit de mond, niet de mest. Methaan is een broeikasgas, dus hoe minder koeien dit uitstoten, hoe beter voor het milieu’, zegt projectleider Jolanda Robinson.

Dat testen gebeurt op innovatiecentrum Dairy Campus. Daar krijgen vanaf 8 juli zestien koeien zeewier te eten. Het gaat om zeer kleine hoeveelheden die dagelijks door het voer worden verstrekt.

‘We kijken wat het toevoegen van zeewier voor invloed heeft op de methaanuitstoot, melkgift en diergezondheid. En of de koeien het überhaupt lekker vinden. Met De Heus Voeders wordt gekeken of we het zeewier in een brok verwerkt kunnen krijgen. De verwachting is dat de dieren het dan wel goed opnemen’, aldus Robinson.

Er zijn nog veel meer onderzoeksvragen. Welke soort zeewier het meest geschikt is voor consumptie door koeien, bijvoorbeeld. ‘We zoeken wieren die de methaanuitstoot het meest verminderen, geschikt zijn voor consumptie door koeien en die in Noord-Europa kunnen worden geteeld. Ook moet worden bekeken of zeewier op grote schaal kan worden geteeld en verwerkt in een economisch haalbaar product’, vertelt de projectleider.

‘Na elke onderzoeksfase wordt gekeken of we een ‘no’ of een ‘go’ hebben.’ Slaagt de proef in Leeuwarden, dan volgen er praktijkproeven bij melkveehouders. ‘Het duurt dus nog wel even voordat alle Nederlandse koeien aan het zeewier zijn’, besluit Robinson.

Bron: Nieuwe Oogst, 25 mei 2019
Auteur: Marije Stomps

Meer nieuws

Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...

Inschrijving BBL opleiding Food Process & Quality geopend

Vorig schooljaar is het Clusius College gestart met de BBL opleiding Food Process & Quality...