Ook dit jaar doet Proeftuin Zwaagdijk proeven met biostimulanten in het Europese Interreg-project Bio4safe. Dit project is een samenwerking van Belgische, Franse, Engelse en Nederlandse partners.

De proeven richten zich op de effecten van biostimulanten op de efficiëntie van de opname van water en stikstof onder suboptimale omstandigheden (stress). In de proeven wordt deze stress opgeroepen door de water- en/of de stikstofgift te beperken. Naast opbrengstwaarneming is een belangrijke rol weggelegd voor het gebruik van sensoren om de ontwikkeling in het substraat en van de plant te volgen. Metingen aan de plant van bijvoorbeeld de sapstroom, stengeldiameter en chlorofylfluorescentie vertellen in de eerste plaats of planten inderdaad stress ervaren en in de tweede plaats of de toepassing van biostimulanten de plant kan helpen beter met deze stress om te gaan. Naast de effecten van biostimulanten levert het project dus ook waardevolle informatie op over technieken om het functioneren van de plant te monitoren.

De proeven van de afgelopen jaren laten zien dat bepaalde producten inderdaad een positief effect hebben, zowel t.a.v. de wateropname als ook op de productie. Echter, significante effecten werden niet in alle proeven en niet onder alle omstandigheden waargenomen. Er is daarom veel aandacht voor de toetsmethodiek, m.n. het creëren van de omstandigheden waarbij de potentiële effecten van biostimulanten tot uiting kunnen komen. Met oog op de ontwikkeling van de regelgeving voor biostimulanten is er vanuit zowel de Europese als nationale beleidsmakers veel belangstelling voor dit deel van het onderzoek.

In het project is ervoor gekozen om in eerste instantie biostimulanten op basis van zeewieren te testen. Producten op basis van zeewieren vormen één van de grootste zo niet de grootste groep biostimulanten, een productgroep die bovendien een sterke groei kent.

Dit jaar wordt voor het eerst ook een ‘lokaal’ geproduceerd zeewierproduct getest, dat wil zeggen een product dat uit de Noordzee komt. Veel van de in biostimulanten verwerkte zeewieren komen uit m.n. Azië. Er zijn ideeën voor een productie van zeewier - bijvoorbeeld in windmolenparken - in de Noordzee.

De proeven zullen dit jaar worden uitgevoerd in bloemkool en tomaat (ISA, Frankrijk), Surfinia, Hydrangea en Spathiphyllum (Proefcentrum voor Sierteelt, België), aardbei en framboos (NIAB EMR, Engeland) en tulp, chrysant en sla (Proeftuin Zwaagdijk).

Eén van de deelprojecten richt zich op de bouw van een database en een webapp met informatie over biostimulanten.

Partners in dit project zijn naast Proeftuin Zwaagdijk: Noordzeeboerderij (Nederland), Proefcentrum voor Sierteelt en de universiteit van Gent (België), ISA en Pôle Légumes (Frankrijk) en NIAB-EMR (Engeland).

Meer nieuws

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...
watermanagement Klaas Schenk

[Video] Klaas Schenk over samengestelde drainage, druppelirrigatie en ondergrondse waterbassins

Deze maatregelen heeft Schenk genomen tegen verdroging en verzilting.
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.