Het Greenport NHN congres staat dit jaar in het teken van ‘samenwerken aan innovatie’. Op het podium dit jaar onder andere Ryanne Rustenburg, deelnemer aan het innovatiepanel en kwartiermaker voor Greenchain Noord-Holland. Vooruitlopend stellen we haar alvast enkele vragen.

1. Hoe gaat Greenchain de innovatieve slagkracht van agrifood in de regio bevorderen? 

"Greenchain wordt hèt vitale, inspirerende en richtinggevende ecosysteem voor innovatieve verduurzaming. Samen met de partners richten we een kennisdatabank en innovatiedesk in. En pakken we de coördinatie op sleutelthema’s als verduurzaming, energie, food en smart farming. Dit zijn de actielijnen waarbinnen activiteiten elkaar over domeinen heen gaan versterken. Activiteiten die zijn gericht op werken en leren binnen de sector en innoveren voor de sector. We prijzen ons gelukkig met een innovatieve agrifoodsector in Noord-Holland Noord waarin al diverse initiatieven en projecten lopen. De kracht van Greenchain NH is dat we verschillende initiatieven met elkaar verbinden om zo de innovatie nog verder te brengen."

2. Dat klinkt goed. Maar heb je concrete voorbeelden?

"Een mooi voorbeeld is de verbinding tussen Smart Farming; Fieldlab Robotica; de RIF-projecten Smart Future en Biodivers Perspectief; en het Efro-project Digital Farming, waarbij ondernemers met sensoren en het analyseren van data het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen proberen te minimaliseren. Door kennis te bundelen, kunnen we betere antwoorden vinden op de uitdagingen om ons heen."

3. Welke rol spelen agri- en foodondernemers in dit samenwerkingsverband? Hoe kunnen zij hier onderdeel van uitmaken? 

"Ondernemers kunnen innovatievraagstukken aandragen bij onze matchmakers of aanmelden bij de Greenchain innovatiedesk. Het is belangrijk dat zij hun kennis delen, juist ook met collega's buiten de eigen directe cirkel. Een sensor in de vollegrondsgroenteteelt werkt misschien ook voor glastuinbouw. Daarnaast spelen ondernemers een grote rol in het enthousiasmeren van jongeren en zij-instromers, maar ook bij het actueel en aantrekkelijk maken van het opleidingsaanbod. Dit laatste bijvoorbeeld door samen met studenten, practoren en lectoren deel te nemen aan onderzoek. Niet voor niets is het uitvoeren en stimuleren van onderzoek één van de actielijnen binnen Greenchain. Het liefst met concrete vragen vanuit de praktijk."

4. Een van de doelen van Greenchain is de landbouwsector te transformeren naar een energie- en klimaatneutrale sector. Waar liggen de kansen? 

"Er zijn enorm veel kansen. Voor een groot deel liggen die op het gebied van het verminderen van energie- en middelengebruik en verbruik van water. Binnen ons netwerk kunnen we projecten ondersteunen met onderzoek, technologie en data. Ook in de voedselketen zijn veel kansen. Dat kan ook klein beginnen met een project als BeanmeUp. Echt grote impact kunnen we maken door voedselverspilling tegen te gaan. Langer gezond bewaren van verse producten biedt een mooie kans op verduurzaming."

5. Het onderwijs gaat binnen dit traject aan de slag met het ontwikkelen van leerprogramma’s. Welke competenties/specialisaties hebben prioriteit? 

"De prioriteit ligt bij trajecten op het gebied digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologieën. Medewerkers van nu én de toekomst hebben kennis nodig van zaken dataverzameling, data analyse, AI en robotica. En er is scholing nodig om studenten op te leiden voor nieuwe beroepen die nu ontstaan. We roepen de ondernemers dan ook nadrukkelijk op om met ons te delen waar zij behoefte aan hebben, zodat we samen met de onderwijsinstellingen een passend aanbod kunnen ontwerpen."

Greenport NHN jaarcongres: Samenwerken aan innovatie

Donderdag 19 oktober is het Greenport NHN jaarcongres, deze keer in de vroegere veilingzaal van CNB in Bovenkarspel. Het thema is dit jaar 'Samenwerken aan innovatie'. Tijdens het jaarcongres gaan we op zoek naar denkrichtingen over hervormingen van de landbouw, de rol van voedsel, en de uitdaging van technologische innovatie.

Het programma en aanmeldformulier vind je hier

Meld je snel aan! Vol = vol.


 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...