De melkveehouderijsector is volop in beweging. Melkquotum en NB-vergunningen lijken al weer lang geleden Onzekerheid over de melkprijs, PAS-meldingen, Besluit Huisvesting en de invoering van fosfaatrechten houden de gemoederen momenteel volop bezig. GreenPort NHN heeft 16 oktober jl vanuit het project AgriVizier een thema- en excursiedag ‘Bedrijfsontwikkeling in het licht van de nieuwe wetgeving’ georganiseerd. 

Ondernemers hadden vragen zoals: “Kan ik mijn bedrijf in de toekomst nog verder ontwikkelen en zo ja, hoe dan?” en “Hoe kan ik de stalruimte op mijn bedrijf nu gaan uitbreiden of verbeteren?”. Reden voor AgriVizier om de ondernemers bij te praten. Ontwikkeling door uitbreiding in gebouwen is aan strenge regels gebonden. Maar er kan ook gedacht worden aan ontwikkeling binnen de bestaande gebouwen. Denk aan aanpassing van de inrichting, betere verlichting en ventilatie, meer arbeidsgemak, betere separatie, verhogen koecomfort en verandering van vloertype. Omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft de GreenPort NHN vanuit het project AgriVizier, een thema- en excursiedag ‘Bedrijfsontwikkeling in het licht van de nieuwe wetgeving’ georganiseerd. Dit gebeurde in samenwerking met Flynth adviseurs en accountants en DLV Bouw, Milieu & Techniek, In de ochtend is Hans Scholte (Flynth) uitgebreid ingegaan op de actualiteiten met betrekking tot  regelgeving, mestwetgeving, fosfaatrechten, subsidies en economie. Ap van der Bas (DLV) ging in op mesttechniek en mestverwerking en Peter Veerman (DLV) gaf uitleg over stalrenovatie binnen de bestaande wetgeving. Na de lunch is een bezoek gebracht aan de stal met luchtwasser van de familie Konijn in de Middenbeemster. Tijdens de lunch en de middagexcursie was er voldoende ruimte om met de inleiders en collega’s van gedachten wisselen over de mogelijkheden en de stal met traditionele roosters met luchtwasser te bekijken. 

 

Meer nieuws

Eva van der Plas

Van der Plas Sprouts: duurzaam in mens en product

Met drie man sterk staan ze tegenwoordig aan het roer: de derde generatie van Van der Plas Sprouts...

Tim Spooren: Werken van zaadje tot verpakt product

Als íemand weet hoe divers de foodsector is, dan is het Tim Spooren. In twintig jaar tijd bewoog...

Gezocht: projecten voor studenten voeding Clusius College

Regioleren neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het Clusius College. Studenten voeren dan...