Sinds het begin van dit seizoen is de spuittrekker van Pim Sturm in Wieringerwerf voorzien van realtime camera’s, waarmee tijdens het spuiten beelden worden verzameld. Bovendien heeft Sturm voorop de tractor een Augmenta-gewascamera gemonteerd. Het ultieme doel is plaats specifiek spuiten en kunstmest strooien. Wat zijn de ervaringen?

Sturm deelde zijn ervaringen met de Augmenta-gewascamera met een tweede gebruiker, te weten Nico Knibbe in de Wieringermeer. De insteek van beide ondernemers is om in dit eerste jaar variabel kunstmest (stikstof) te strooien. De hoeveelheid bladgroen is een indicatie voor de behoefte. De Augmenta camera, geleverd door Raven Europe, scant de vegetatie-index (groendichtheid) gerelateerd aan biomassa (ndvi). Gecombineerd met lichtintensiteit en omgevingssensoren genereert de gewassensor een Augmenta-index.

Andere precisietoepassingen zijn het variabel inzetten van groeiregulatoren (afrijping) en fungiciden. Goed om te weten is dat de camera 20 meter naar voren kijkt en 40 meter in de breedte (resolutie op 10 cm nauwkeurig).

Data verzamelen

De Augmenta-camera kan een vervanger, maar ook een aanvulling zijn op beelden van drones, satellieten en sensoren. De eerste indruk is dat er nog veel moet worden verbeterd. Zo signaleert Knibbe dat de beelden die hij met zijn drone maakt gedetailleerder zijn. ‘’Misschien dat het elders in Europa al goed werkt, maar blijkbaar zijn onze omstandigheden of eisen anders. Ik dien wel 10% minder kunstmest toe, maar heb niet de indruk dat het is gebaseerd op variabele toediening. Als het veld groen staat, verzadigt het beeld namelijk. Ook stopt hij soms met scannen als de zon lager staat’’, aldus Knibbe. Sturm sluit zich bij deze bevindingen aan.

Verbeteringen onderweg

Arjan Uijterlinde van leverancier Raven zegt blij te zijn met de feedback van Knibbe. Hoewel de camera veldklaar is – bij een groeiend gewas werkt het – is er nog veel meer uit te halen. ‘’Augmenta is continu bezig de algoritmes uit te breiden. Een toevoeging is het gebruik van “red edge”-spectrum. Hiermee kunnen NDRE-metingen gedaan worden waarbij minder snel saturatie optreedt. De sensor heeft dit al wel maar er wordt nog geen gebruik van gemaakt in de Augmenta-index.’’

Volgens Uijterlinde is dit binnenkort beschikbaar. Het probleem met de lage zon is bekend en te verklaren. Andere sensoren zullen dit probleem ook hebben, zegt hij. "De bladkleur is dan anders en slagschaduw kan de meting verstoren, de luxmeter op de camera kan zorgen voor correctie. Ook hierbij is het zaak algoritmes uit te breiden. Volgend jaar kan de Augmenta-sensor in het donker en schemering werken.’’

Camera’s op de spuit

Terug naar de spuittrekker van Sturm. Op de spuitarm bevinden zich twee type camera’s, geleverd door BBLeap: één die beelden maakt die het blote oog ook ziet en twee biomassasensoren (met veel minder reikwijdte dan de Augmenta-camera). De verzamelde data gaan naar Peter Millenaar van BBLeap. Het doel is de beelden dit jaar of volgend jaar in te zetten bij loofdoding in aardappelen. ‘’De snelheid van algoritmes ontwikkelen bepaalt wanneer toepassingen mogelijk zijn’’, houdt Millenaar een slag om de arm.

camera's op de spuit


Ondertussen worden ook beelden van andere gewassen gescand, zoals ui, bieten, tulpen en onkruiden. Hierop is zijn commentaar dat een grote databank essentieel is. ‘’We willen de trend doorbreken dat data niet voorradig zijn, wanneer een idee ontstaat. Algoritme-ontwikkelaars hebben hier altijd gebrek aan. Bovendien kan de teler nu ook over een seizoen terug kijken hoe gewassen gereageerd hebben op teeltmaatregelen en omstandigheden.’’

Geen druppel teveel

beeldscherm in de trekker

Ondertussen rijdt Sturms werknemer dagelijks zijn rondjes op de veldspuit en is uiterst tevreden over de BBLeap. ‘’We spuiten geen druppel teveel. Ik voer de perceelgrootte in, vul de tank af en kom precies uit op die 150 liter per ha.’’ In het verleden stuurde de spuit secties van 3 doppen aan, op 1,5 meter.  Nu wordt elke dop apart ingeschakeld en is zelfs de afgifte variabel (in percentage aangegeven). Ideaal op schuine hoeken, waarbij de monitor aangeeft welke overlap nu wordt voorkomen. Maar ook in de draai, waarbij doppen op het einde van de spuitboom meer afgeven dan doppen dichter bij de trekker.

‘’Als je geïnteresseerd bent, is het niet moeilijk om het besturingssysteem, dat begonnen is met GPS, onder de knie te krijgen’’, oordeelt de werknemer. Dat het zo nauwkeurig werkt schenkt bovendien veel voldoening.

Dit artikel is in iets aangepaste vorm overgenomen van NPPL. Lees hier de oorspronkelijke versie.

Meer nieuws

Zoetwaterboer Klaas Schenk: “Iedereen heeft belang bij voldoende beschikbaarheid van water"

Om meer hoogwaardig uitgangsmateriaal te oogsten gooide Klaas Schenk zijn bedrijfsvoering volledig...
Digital Farming NHN

Data oogsten met Digital Farming NHN: Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Interview met Kristel van Ammers van Hogeschool Inholland en Pieter Vlaar van Vertify. Met...

Officiële aftrap voor project Zoetwaterboeren op Hoeve Lotmeer

Aansluitend op de opening is er om 17 uur een informatieve bijeenkomst 'NPPL on Tour'.