Team Erfkwaliteit ging enkele jaren geleden met een aantal agrarisch ondernemers in Noord-Holland Noord van start met als doel te komen tot inspirerende voorbeelden van erftransformaties. Inmiddels is het project afgerond en ligt er een rijk geïllustreerd magazine met uitgewerkte cases. Het eerste exemplaar wordt op woensdag 20 april overhandigd aan Theo Meskers, wethouder EZ van Holland Kroon.

Het magazine blikt terug op het werk dat Team Erfkwaliteit de afgelopen jaren heeft verzet. In het magazine worden 10 casussen uitgewerkt, compleet met werktekeningen en foto's. Ook staan er interviews in met onder andere agrariërs, vertegenwoordigers van lokale overheid en de landschapsarchitect. Het magazine wordt uitgereikt tijdens een live stream van NHNEXT, het online platform van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Tijdens de live stream gaan betrokken partijen onder leiding van gespreksleider Jeroen Noot (GreenportNHN) dieper in op hun ervaringen met met het project erfkwaliteit. Centraal staat daarbij de vraag: hoe levert investeren in erfkwaliteit rendement op?

Naast Jeroen Noot en Theo Meskers, zitten aan tafel:

  • Ruut van Paridon, landschapsarchitect bij Van Paridon X De Groot
  • Ilse Boersen, eigenaar IJs- en Zuivelboerderij De Wieringer
  • Coen Kneppers, eigenaar Hoeveslagerij Leeuwenhorn
  • Michiel Veldkamp, sr landschapsarchitect bij Provincie Noord-Holland
  • Jef Muhren, directeur Stichting Mooi Noord-Holland
  • Frits op ten Berg, sr. stedenbouwkundige bij Gemeente Den Helder

Bekijk hier de uitzending, woensdag 20 april van 14.00 tot 15.00 uur.

De pdf-versie van het magazine is hieronder te downloaden.

Team erfkwaliteit is in 2015 in het leven geroepen door de Initiatiefgroep Erfkwaliteit. In deze
initiatiefgroep werken het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Greenport Noord-Holland Noord, LTO-Noord, MOOI Noord-Holland en de Provincie Noord-Holland samen aan de versterking van erfkwaliteit in de kop van de provincie.

 

Meer nieuws

[Video] Rooien van aardappelen en lof voor vaststellen nutrientopname

Voor het Agronomie-onderzoek in Zoetwaterboeren zijn op de percelen bij Hoeve Lotmeer onlangs de...
Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.