Op 6 juli is de open dag van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA Kollumerwaard) in Munnekezijl. Voorafgaand aan deze middag is er tijdens een themabijeenkomst aandacht voor het Waddenfondsproject “Blauw Afval, Groene Waarde”.   

Sinds enige tijd worden garnalen door één verwerker weer in Nederland gepeld. De verwachting is dat in de toekomst meer verwerkers dit gaan doen. Het restmateriaal -de garnalendoppen- is een rijke bron van chitine en bevat talloze nutriënten zoals stikstof, fosfor en kalium en andere micro-elementen die een bemestende waarde leveren voor pootgoed. In het project 'Blauw Afval, Groene Waarde' willen we de natuurlijke weerbaarheid van gewassen tegen schimmels, aaltjes en bacteriën vergroten door de bodemgezondheid te verbeteren. 

Gerard Korthals, onderzoeker Wageningen UR en Peter Baltus, projectleider van het pootgoeddeel van Blauw Afval, Groene Waarde presenteren deze dag de resultaten van het onderzoek en de proeven. 

Ook de stand van zaken rond ‘Potato Valley’ komt in deze bijeenkomst aan de orde. Vervolgens bieden we een eenvoudige lunch aan en kunt u vanaf 13.00 uur de open dag van SPNA bezoeken. Naast de resultaten van de eerste proeven zijn er ook talloze innovaties op het gebied van pootgoed te bekijken.

Programmagegevens:

Datum:    6 juli 2017
Tijdstip:   11.30 uur 
Locatie:   Proefboerderij Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl

11.15    Inloop
11.30    Presentatie Peter Baltus, projectleider pootgoed Blauw Afval, Groene Waarde 
12.00    Presentatie Gerard Korthals, WageningenUR
12.30    Netwerklunch
13.00    Open dag SPNA 

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. De beschikbare plaatsen zijn beperkt, telers krijgen voorrang op deelname. Wij ontvangen graag uw aanmelding vóór 5 juli in verband met de lunch. U kunt uw aanmelding sturen naar pbaltus@projectenltonoord.nl

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...