De bodem wordt steeds belangrijker bij het telen van gewassen, ook in de bloembollenteelt. Hiervoor is kennis nodig en die heeft de Bollenacademie nu ontsloten in de complete, digitale lesmodule De Bodem. De gratis lesmodule is ontwikkeld voor MBO studenten en medewerkers van bollenbedrijven. In dertien hoofdstukken worden onderwerpen behandeld als de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen, klimaat, geologie, waterbeheer en verdichting. De lesmodule is gebaseerd op de reader over Bodem van Aeres Hogeschool en uitgewerkt in samenwerking met Agriholland en diverse onderwijspartijen.

Bekijk hier de nieuwe lesmodule: www.bollenacademie.nl.

Om de complexe onderwerpen toe te lichten zijn aanvullend vijftien filmpjes gemaakt. Hierin komen telers, adviseurs, experts en onderzoekers aan het woord die dieper ingaan op thema's als verzilting, verdichting, inundatie, bodemprofielen etc. De filmpjes zijn ook interessant voor telers die niet de hele lesmodule willen volgen, maar wel verdieping willen op enkele thema's. Ze zijn te vinden op de website van de Bollenacademie onderaan deze pagina.

Meer nieuws

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...
watermanagement Klaas Schenk

[Video] Klaas Schenk over samengestelde drainage, druppelirrigatie en ondergrondse waterbassins

Deze maatregelen heeft Schenk genomen tegen verdroging en verzilting.
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.