De bodem wordt steeds belangrijker bij het telen van gewassen, ook in de bloembollenteelt. Hiervoor is kennis nodig en die heeft de Bollenacademie nu ontsloten in de complete, digitale lesmodule De Bodem. De gratis lesmodule is ontwikkeld voor MBO studenten en medewerkers van bollenbedrijven. In dertien hoofdstukken worden onderwerpen behandeld als de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen, klimaat, geologie, waterbeheer en verdichting. De lesmodule is gebaseerd op de reader over Bodem van Aeres Hogeschool en uitgewerkt in samenwerking met Agriholland en diverse onderwijspartijen.

Bekijk hier de nieuwe lesmodule: www.bollenacademie.nl.

Om de complexe onderwerpen toe te lichten zijn aanvullend vijftien filmpjes gemaakt. Hierin komen telers, adviseurs, experts en onderzoekers aan het woord die dieper ingaan op thema's als verzilting, verdichting, inundatie, bodemprofielen etc. De filmpjes zijn ook interessant voor telers die niet de hele lesmodule willen volgen, maar wel verdieping willen op enkele thema's. Ze zijn te vinden op de website van de Bollenacademie onderaan deze pagina.

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

Glastuinbouwgebied Het Grootslag heeft klimaatdoelen 2030 nu al behaald

Glastuinbouwgebied Het Grootslag in Gemeente Medemblik is zijn tijd vooruit. Als eerste...

{VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 1: De Uitdaging

In het project Digital Farming NHN werkt Greenport NHN samen met partners aan de doorontwikkeling...

Noord-Holland Noord proeftuin voor datagedreven landbouw

Datatechnologie vormt de sleutel naar toekomstbestendige landbouw en NHN loopt hierin voorop....