Onlangs is een vereniging van biologische ondernemers opgericht in aanwezigheid van 30 biologische agrariërs. De naam van de vereniging is BIO-NH. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van biologische bedrijven, onderlinge kennis uitwisseling, krachten bundeling en delen van nieuwe ontwikkelingen in de biologische sector. Het bestuur bestaat uit Jim Blom (voorzitter), Jan Knook (secretaris), Theo Vlaar (penningmeester), Karlijn Kraan (bestuurslid) en Piet Katee (bestuurslid).

Voor de uitvoeringsagenda is een aantal speerpunten naar voren gekomen dat de komende jaren wordt uitgevoerd. BIO-NH gaat zich in de startfase richten op drie speerpunten;

  • Het vergroten van de bekendheid over de biologische landbouw; de wens is om de biologische sector (meer) te promoten via social media.
  • Het versterken van de regionale afzet van biologische producten waarbij het gehele aanbod aan biologische producten in Noord-Holland in kaart wordt gebracht.
  • Het verdiepen van de bodemkennis, de basis voor een goed biologisch gewas; het in kaart brengen van de verschillen in kwaliteit van compost.


Provincie Noord-Holland en GreenPort Noord-Holland Noord hebben een opdracht uitgezet als vervolg op het project BioValley met de vraag of biologische ondernemers zichzelf kunnen en willen verenigen om de groeiende vraag naar biologische producten te ondersteunen. Rosemarie Slobbe van het Clusius college en Colja Corts zijn met deze onderzoeksvraag aan de slag gegaan.

Rian van Dam, programmadirecteur GreenPort Noord-Holland Noord: “Het is een mooie ontwikkeling dat biologische ondernemers zich verenigen om meer slagkracht in de regio te generen. Eén aanspreekpunt die de belangen behartigt voor biologisch agrarische ondernemers”.

Doordat biologische ondernemers zich hebben verenigd in BIO-NH, hebben zij meer slagkracht om aan te haken bij bestaande projecten, initiatieven en activiteiten.

Meer nieuws

Gezocht: projecten voor studenten voeding Clusius College

Regioleren neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het Clusius College. Studenten voeren dan...
Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...