In deze verkenning vanuit Agrivizier wordt een innovatieagenda voor de drie gezamenlijke kringen in Noord-Holland uitgewerkt om die vooraanstaande positie van de sector verder te versterken. Het centrale doel van de innovatieagenda is het versterken van het bloembollencluster in Noord-Holland in de volle breedte, waardoor de rentabiliteit in de keten wordt verhoogd en de duurzaamheid (profit, people en planet) worden verbeterd.

Een analyse van de teeltoppervlaktes, de productiewaarde en de werkgelegenheid onderstreept de centrale rol van Noord-Holland in de teelt en broeierij en het belang voor de economie in de provincie. Om de positie verder uit te bouwen zijn doelstellingen geformuleerd voor twee actielijnen waaraan gewerkt zal worden. Dit zijn de actielijn bedrijfsrendement & marktpositie en de actielijn duurzaamheid. Uiteraard moeten beide actielijnen elkaar versterken. Er zijn concrete acties benoemd waaraan gewerkt zal worden. Het betreffen o.a. masterclasses om het financieel inzicht en de gevolgen van strategische keuzes verder te versterken. Voor wat betreft duurzaamheid zal worden gewerkt aan de thema’s energie, bodem & water en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen.

Voor het realiseren van de doelstellingen en voor de uitvoering van de agenda zal breed de samenwerking worden gezocht met partners in de provincie en ook met andere landelijke of regionale initiatieven. De eerste stap is het aanstellen van een programmamanager. Hij of zij zal samen met de kringbesturen de eerste prioriteiten stellen en de verschillende activiteiten opstarten. Het programma heeft een looptijd van 5 jaar.

U kunt de volledige verkenning downloaden via onderstaande link.

Bijlage

Meer nieuws

Gezocht: projecten voor studenten voeding Clusius College

Regioleren neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het Clusius College. Studenten voeren dan...
Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...