In deze verkenning vanuit Agrivizier wordt een innovatieagenda voor de drie gezamenlijke kringen in Noord-Holland uitgewerkt om die vooraanstaande positie van de sector verder te versterken. Het centrale doel van de innovatieagenda is het versterken van het bloembollencluster in Noord-Holland in de volle breedte, waardoor de rentabiliteit in de keten wordt verhoogd en de duurzaamheid (profit, people en planet) worden verbeterd.

Een analyse van de teeltoppervlaktes, de productiewaarde en de werkgelegenheid onderstreept de centrale rol van Noord-Holland in de teelt en broeierij en het belang voor de economie in de provincie. Om de positie verder uit te bouwen zijn doelstellingen geformuleerd voor twee actielijnen waaraan gewerkt zal worden. Dit zijn de actielijn bedrijfsrendement & marktpositie en de actielijn duurzaamheid. Uiteraard moeten beide actielijnen elkaar versterken. Er zijn concrete acties benoemd waaraan gewerkt zal worden. Het betreffen o.a. masterclasses om het financieel inzicht en de gevolgen van strategische keuzes verder te versterken. Voor wat betreft duurzaamheid zal worden gewerkt aan de thema’s energie, bodem & water en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen.

Voor het realiseren van de doelstellingen en voor de uitvoering van de agenda zal breed de samenwerking worden gezocht met partners in de provincie en ook met andere landelijke of regionale initiatieven. De eerste stap is het aanstellen van een programmamanager. Hij of zij zal samen met de kringbesturen de eerste prioriteiten stellen en de verschillende activiteiten opstarten. Het programma heeft een looptijd van 5 jaar.

U kunt de volledige verkenning downloaden via onderstaande link.

Bijlage

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...