Gezonde voeding staat in de belangstelling. Allerlei partijen en organisaties proberen de consument te bewegen tot actie, soms vanuit maatschappelijk en soms vanuit commercieel belang. Deze wereld van gezonde voeding is ook relevant voor de keten van verse groente en fruit: groenten en fruit vormen een belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon. Vanuit het project Agrivizier is een verkenning gedaan naar de kansen voor Noord-Hollandse telers en andere ketenpartijen in deze dynamische markt.
Hoe kunnen ketenpartijen beter inspelen op de kansen die deze markt biedt? Is er behoefte aan projecten/programma’s om ketenpartijen hierbij te ondersteunen?
Hiervoor zijn enkele gesprekken gehouden met experts uit de veredeling, de teelt en de verwerking en afzet van verse groenten. Deze ronde leverde een ambivalent beeld op: er zijn zeker kansen, maar er waren ook veel vragen over het nut en de slagingskans van een project om ketenpartijen te ondersteunen. Er is daarom besloten om deze verkenning niet verder voort te zetten, maar het resultaat te documenteren. Dit document kunt u via onderstaande link downloaden.

Meer nieuws

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...
watermanagement Klaas Schenk

[Video] Klaas Schenk over samengestelde drainage, druppelirrigatie en ondergrondse waterbassins

Deze maatregelen heeft Schenk genomen tegen verdroging en verzilting.
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.