Overhandiging gebiedsvisie glastuinbouwcluster Agriport

Lees meer

Vergisting op locatie

Groenteresten 'goud' voor ondernemer Ad van Vugt

Het fermentatieproces dat groente- en fruitresten omzet in hoogwaardige voedingssupplement werd...
Jeroen Hugenholz controleert de vergisting van het groentemengsel

Gepatenteerd fermentatieproces transformeert ‘waardeloze’ reststromen in winstgevend product

Laagdrempelige technologie draagt bij aan sterke vermindering van verspilling waardevolle...

Incubatiecondities bepaald in het lab

In nauwe samenwerking met de UvA en WUR zijn allereerst op labschaal de benodigde...

Voortgang project Valorisatie van reststromen van groente en fruit

We gooien met elkaar veel te veel voedsel weg. De doelstelling van dit project is om reststromen...