Stappen maken naar realtime spuiten en kunstmest toedienen

Lees meer

Kennis uitwisselen om virus bij lelies te voorkomen

PlAMV in leliesIn februari 2010 werd de lelieteelt opgeschrikt door de ontdekking van een nieuw...