Greenportret: Erna Steenhuis

Lees meer

Vacatures en stageplaatsen via GreenPort NHN

De AgriTech Campus en GreenPort Werkt! zijn de verbinding tussen werkgevers, werknemers en...

Vizier op de Toekomst

Agriboard is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland...

AgriVizier: Eerste innovatieprojecten van start

De afgelopen maanden hebben diverse ondernemers met een innovatief idee contact opgenomen. Soms...

Agriboard helpt innovatie slag verder met Vizier op de Toekomst

De agrarische regio Noord-Holland Noord zet haar tanden in innovatie. Met het project Vizier op de...

AgriVizier stimuleert agrarische innovaties

De komende jaren helpt AgriVizier ondernemers bij innovaties in de agribusiness met kennis en kunde...
Europese vlag

EFRO-aanvraag voor innovatiekracht agribusiness Noord-Holland Noord

Agriboard, Syntens, Wageningen UR/DLO en Clusius College hebben samen een aanvraag ingediend voor...

AgriVizier: Vizier op de toekomst

Onder penvoerderschap van de GreenPort Noord-Holland Noord is in samenwerking met Syntens,...

Goede ideeën gezocht die aansluiten bij innovatiethema's Vizier op de Toekomst

Hoe werkt Vizier op de Toekomst de komende jaren aan innovaties in de agribusiness? Het doel is de...

Welke innovatieprojecten gaat Vizier op de Toekomst ondersteunen?

De innovatiethema’s zijn helder en na de zomer gaan we concreet met ondernemers aan de slag met de...

Innovatie in Noord-Holland Noord

De agribusiness in Noord-Holland Noord wil de internationale concurrentiepositie versterken. ...

Vizier op de Toekomst van start

‘Vizier op de Toekomst’ van Agriboard komt op gang. Doel van dit project is het versterken van de...

Nieuwe projectleider Vizier op de Toekomst Agriboard

Op 1 maart 2012 is de heer drs. Arend Krikke van start gegaan als projectleider van "Vizier op...

Meld uw nieuwsbericht aan

Heeft u ook een interessant nieuwsbericht? Laat het ons hier weten!