Greenport Noord-Holland Noord

Greenport NHN is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie.  Het is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheid en kennisinstellingen dat staat voor versterking van de agribusiness in de regio.

Binnen de verschillende sectoren die Noord-Holland Noord rijk is, kennen we mondiale marktleiders in de veredeling, productie, verwerking, toeleverende bedrijven en handel. Tegelijkertijd is er ruimte voor kleine, lokale ondernemers. De agribusiness in Noord-Holland Noord kenmerkt zich door de samenwerking en samenhang tussen alle agri-sectoren: akkerbouw, veehouderij, bollenteelt, tuinbouw, veredeling en alles daaromheen maken samen een sterk cluster. Samen leveren zij groene beleving en gezonde voeding voor Nederland en daarbuiten.

Het Greenport netwerk richt zich op de gemeenschappelijke opgaven, waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen zich in herkennen, en die bijdragen aan een toekomstbestendige agribusiness.

Samen werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agribusiness in
Noord-Holland Noord

Strategische visie

Een netwerk van regionale partners in én rondom de agribusiness: Greenport NHN. Ons netwerk richt zich op de gemeenschappelijke opgaven, waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen zich in herkennen, en die bijdragen aan een toekomstbestendige agribusiness.

In een toekomstbestendige agribusiness ontwikkelen onze ondernemers en ondernemingen zich continu om te blijven voldoen aan de eisen die maatschappij, milieu, de markt en omgeving stellen, waarbij er ruimte blijft voor economische groei. Met de strategische visie geven we richting aan de impact die wij als netwerkorganisatie aankomende jaren wil bereiken.

Greenport Noord-Holland Noord

Agribusiness als economische pijler

De rijke schakering aan agrarische en groene bedrijvigheid maakt Noord-Holland Noord uniek: van glastuinbouw tot zilte teelt, van fruit tot fresia’s, van biologische productie tot grootschalige voedselverwerking. Met ruim 6500 bedrijven waarin 20.000 mensen werken en met een productie ter waarde van meer dan 3 miljard euro per jaar, is agribusiness één van de economische pijlers van de regio.

Greenport status

Een Greenport is groot ruimtelijke-economisch tuinbouwcluster waarin planten, bomen, bollen, bloemen en/of groenten worden geproduceerd en verhandeld. Het betreft zowel de productie onder glas (de glastuinbouw), als in de openlucht (bollenteelt, fruitteelt, vollegronds groenten). Naast productie en handel is er sprake van een hele keten van activiteiten met onder andere kassenbouw, techniek, transport, onderwijs, onderzoek en veredeling. Het Rijk vindt de stedelijke regio’s van de Mainports, Brainport, Greenports en de Valleys van nationale betekenis.

Kool

Wij zorgen voor kennisoverdracht

Greenport Noord-Holland Noord is een netwerkorganisatie, volop in de economische dynamiek van de regio Noord-Holland Noord. Vele partijen hebben zich als (project-)partner aan ons verbonden. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd. 

Teelt op water

Greenport innoveert

De land- en tuinbouw is volop in beweging, niet alleen in de kop van Noord-Holland maar wereldwijd. Innovatie is daarbij essentieel om oplossingen te zoeken en te vinden voor wereldvraagstukken. De wereldbevolking groeit, goede landbouwgronden worden schaarser, klimaatveranderingen zorgen voor toenemende problemen en de bescherming van onze planeet staat onder druk. Greenport Noord-Holland Noord pakt de wereldvraagstukken op door te innoveren en crossovers te initiëren.

Seed Valley

Op het gebied van zaadveredeling is Noord-Holland Noord met zijn Seed Valley de absolute wereldtop. In Seed Valley werken specialisten voortdurend aan plantenrassen die hogere opbrengsten geven, beter bestand zijn tegen ziekten en plagen, optimaal groeien onder specifieke klimaatomstandigheden, beter smaken of mooiere bloemen geven.

AgriFood regio

Noord-Holland Noord is dé verstuin van Noordwest-Europa. Een enorme variëteit aan groenten, aardappelen en fruit vindt vanaf het land en vanuit de kassen haar weg naar consumenten in binnen- en buitenland. Onze regio is een belangrijke leverancier van vlees, zuivel (kaasstad Alkmaar) en vis. Greenport Noord-Holland Noord is een divers land- en tuinbouwcluster van nationaal belang. Greenport NHN is geen vast gekaderde regio maar beslaat globaal de gebieden Kop van Noord-Holland, West-Friesland en regio Alkmaar. Waar dit aansluit bij de agribusiness wordt ook buiten deze deelgebieden – zoals in Heemskerkerduin – geacteerd.