AgriVizier Achtergronden en beheersing PLAMV bij lelies

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere deelprojecten. Eén daarvan is het innovatiecluster 'Achtergronden en beheersing PLAMV bij lelies'. Een deskstudie en inventarisatie van praktijkervaringen met betrekking tot het beheersen van het PLAM-virus in lelies.

Nieuws over dit project

Kennis uitwisselen om virus bij lelies te voorkomen

PlAMV in leliesIn februari 2010 werd de lelieteelt opgeschrikt door de ontdekking van een nieuw...

Meer informatie