AgriVizier Agri Voeding en Gezondheid

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

Bij de start van AgriVizier was er veel belangstelling voor het brede thema agri, voeding, gezondheid en welzijn. In diverse gesprekken en discussies kwamen ideeën naar voren, maar er waren nog geen ondernemers met concrete innovatievragen. Daarom is het thema verder in kaart gebracht vanuit het perspectief van de agribusiness in Noord-Holland Noord. In een eerste rapport is de Noord-Hollandse situatie geschetst in het kader van de landelijke trends van dit thema. Vervolgens zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen samengevat en worden enkele aanbevelingen meegegeven om de volgende stap richting innovatie te kunnen vormgeven. Dit rapport geeft daarmee inzicht in de ondernemersvraag: ‘wat speelt er in de wereld van voeding en gezondheid en biedt dat kansen voor mij?’.

In deze markt lijken er goede kansen te zijn voor verse groenten en fruit uit de regio, zeker als die extra waarde (in nichemarkten) kunnen bieden voor de consument (gezondheid, beleving, herkomst, etc.). Daarom zijn diverse gesprekken gevoerd om na te gaan wat AgriVizier zou kunnen bijdragen aan het opzetten en ondersteunen van een samenwerkingsverband in de keten om zulke (niche)producten te ontwikkelen (met veredeling, teelt en afzet). De resultaten daarvan zijn samengevat in een tweede rapport. 

Nieuws over dit project

Vers koken halveert verspilling bij Vrijwaard

Stichting Vrijwaard, een zorginstelling voor ouderen in Den Helder, heeft zijn voedselverspilling...

Atlantis Handelshuis stapt in MVO netwerk zorg

Atlantis Handelshuis uit Den Helder is deelnemer geworden van het MVO Netwerk Zorg. Deze aanpakkers...
Digital Farming NHN

Wat speelt er in de wereld van Voeding en Gezondheid

Gezonde voeding staat in de belangstelling. Allerlei partijen en organisaties proberen de consument...

Meer informatie

Image

Erna Steenhuis

Projectcoordinator & Communicatie