AgriVizier Duurzaam bodembeheer op duinzandgrond

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere projecten. Eén daarvan is het project ‘duurzaam bodembeheer op duinzandgrond’. De oude Egyptenaren bewerkten hun landbouwgronden al met ploegen. Ruim vijfduizend jaar later komen er steeds meer aanwijzingen dat het in veel gevallen beter is om juist niet te ploegen. Maar geldt dat ook voor het telen van bloembollen op duinzandgrond? Voordelen van Niet-kerende grondbewerking in de akkerbouw zijn onder andere een lager energieverbruik, minder bodemerosie, betere draagkracht, betere bodemstabiliteit en een betere vastlegging van koolstof in de bodem. Ondernemers in de kop van Noord-Holland hebben AgriVizier gevraagd om de effecten voor het telen op duinzandgrond in kaart te brengen. Vandaar het AgriVizier onderzoek waar ook DLV Plant, PPO en het Hoornse Clusius College nauw bij betrokken zijn.

Nieuws over dit project

Meer informatie