AgriVizier Innovatieagenda bollenkringen Noord-Holland, ‘Telen met rendement‘

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.

Noord-Holland is de bloembollenprovincie van Nederland. De toonaangevende positie staat echter onder druk. De rentabiliteit van de bedrijven neemt af en de (publieke) druk op een verdere verduurzaming van de sector neemt toe. De drie KAVB-kringen in Noord-Holland, Noordelijk Zandgebied, Noord-Kennemerland en West-Friesland hebben een gezamenlijke ambitie uitgesproken deze positie verder uit te bouwen en het draagvlak van de sector te verstevigen.

Er zijn in het recente verleden veel initiatieven ontwikkeld om de positie van het bollencluster te versterken en te verbeteren. Toch is er een algemeen beeld in de teelt en broeierij dat er een extra impuls mogelijk is om de goede uitgangspositie te behouden en verder uit te bouwen. Het verbeteren van de rentabiliteit op bedrijfsniveau en het verder  verduurzamen van de sector zal onverminderd door moeten gaan en de behaalde resultaten zullen beter voor het voetlicht gebracht moeten worden.

In deze verkenning vanuit Agrivizier wordt een innovatieagenda voor de drie gezamenlijke kringen in Noord-Holland uitgewerkt om die vooraanstaande positie verder te versterken. Het centrale doel van de innovatieagenda is het versterken van het bloembollencluster in Noord-Holland in de volle breedte, waardoor de rentabiliteit in de keten wordt verhoogd en de duurzaamheid (profit, people en planet) worden verbeterd.

Nieuws over dit project

Digital Farming NHN

Verkenning innovatieagenda bloembollencluster

In deze verkenning vanuit Agrivizier wordt een innovatieagenda voor de drie gezamenlijke kringen in...

Meer informatie