AgriVizier Kasontvochting

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere deelprojecten. Eén daarvan is het innovatiecluster 'Kasontvochting' gericht op het ontwikkelen en toepassen van energiezuinige ontvochting van kassen. 

Het nieuwe telen is een goede manier om energie te besparen in de glastuinbouw. Key issue is vochtiger telen, maar wel voorkomen dat condensatie op het gewas optreedt, vanwege ziektedruk. TNO draagt in dit cluster kennis over mbt nieuwe ontvochtigingstechnieken die hierbij kunnen helpen. Kennisoverdracht is gericht op kwekers en toeleveranciers.

 

Downloads

Nieuws over dit project

Nieuwe ontvochtigingstechnieken binnen 3 jaar op de markt

Elke kweker streeft naar een homogeen kasklimaat; voor een maximale teeltopbrengst, verminderd...

Meer informatie