AgriVizier Onderzoek waterkringloopsluiting tulpenbroeierij

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere projecten. Eén daarvan is het project ‘Onderzoek waterkringloopsluiting Tulpenbroeierij’. AgriVizier werkt in dit project samen met TNO Watertreatment, de proeftuin Zwaagdijk en WUR Glastuinbouw. Door het combineren van gericht onderzoek en de praktijkervaringen van de ondernemers kan een onderbouwd advies worden gegeven over de installaties die nodig zijn om waterkringloopsluiting te realiseren. Dit biedt telers die nog moeten investeren in een recirculatiesysteem de handvatten om een weloverwogen investering te doen.

Nieuws over dit project

Waterkringloopsluiting in tulpenbroeierij noodzakelijk

De glastuinbouwsector staat voor een aantal forse opgaven rondom de waterhuishouding. Dit geldt ook...

‘Het is goed om samen op te trekken’

Zes tulpenbroeiers uit Westfriesland doen mee aan het AgriVizier project ‘onderzoek...

Meer informatie