AgriVizier Ontwikkelen van teelt en afzet van (biologische) quinoa

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere deelprojecten. Eén daarvan is het innovatieproject ‘Ontwikkelen van teelt en afzet van (biologische) quinoa'.

Vanuit de markt is er grote vraag naar quinoa. Door WUR zijn enkele rassen ontwikkeld voor de Nederlandse teeltomstandigheden waarbij bovendien geen bewerking na de oogst hoeft plaats te vinden om de stof saponine van het zaad te wassen.

In 2014 en 2015 worden op diverse locaties demovelden met quinoa geteeld. Doel is om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen met de teelt waarbij in enkele demovelden ook actief zal worden onderzocht naar optimale bemesting, oogstmethode, mogelijkheden van onderzaai met groenbemesters en mogelijkheden in afzetmarkt voor quinoa. Dit i.s.m. Telers, DLV Plant, Dutch Quinao Group, WUR, en hogeschool InHolland te Amsterdam.

Nieuws over dit project

Meer informatie