AgriVizier Zuiderzeevarken

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere projecten. Eén daarvan is het project ‘zuiderzeevarken’. AgriVizier heeft in samenwerking met Wageningen UR een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit heeft een stalconcept voor een duurzame varkenshouderij opgeleverd waarbij een bronaanpak van ammoniakemissie van 85% wordt gerealiseerd. Dat maakt dat voor de meeste stallen daarmee een luchtwasser niet meer noodzakelijk is om een wettelijke emissienormen te voldoen. Deze resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek maken duidelijk dat een prototype in de praktijk nodig is. De samenwerkende partners zetten zich in om dit te realiseren.

Nieuws over dit project

Het varkenstoilet: de oplossing voor het reduceren van emissies

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de toepassing van luchtwassers in de...

Meer informatie