Bio4safe

Vertify en stichting Noordzeeboerderij onderzoeken de rol van biostimulanten en plantsensoren in het terugdringen van water- en meststoffengebruik in de tuinbouw.

Vertify en stichting Noordzeeboerderij onderzoeken de rol van biostimulanten en plantsensoren in het terugdringen van water- en meststoffengebruik in de tuinbouw.

Dit project zet in op het gebruik van biostimulanten, substanties of micro-organismen die de nutriëntengebruiksefficiëntie, de tolerantie tegen abiotische stress en/of de plantkwaliteit van planten verhoogt. Door het gebruik van biostimulanten te combineren met innovatieve meetsensoren, kan het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20 en 10% verminderd worden, afhankelijk van het gewas.

Een innovatieve benadering om de efficiëntie van het gebruik van grondstoffen te verhogen dankzij een combinatie van biostimulantia en innovatieve sensoren in de tuinbouw.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Proeven biostimulanten Bio4safe weer gestart

Ook dit jaar doet Proeftuin Zwaagdijk proeven met biostimulanten in het Europese Interreg-project...

Eerste proeven Bio4safe

In augustus is het project Bio4safe van start gegaan. Dit project is een samenwerking van diverse...

Vandaag heeft elke lidstaat zijn eigen regelgeving betreffende het commercialiseren van biostimulanten. Tegen 2020, zal de EU een gemeenschappelijk Europees kader uitwerken voor de commercialisering van biostimulanten, maar het blijft onduidelijk hoe ze de effecten van biostimulanten op nutriënten- en waterverbruik zullen meten. De meerderheid van de telers weet verder niet hoe te kiezen voor de meest effectieve biostimulant of hoe meetsensoren te gebruiken.

Met dit project willen we daarom een gestandaardiseerd protocol opstellen voor de beoordeling van biostimulanten en willen we het gebruik van biostimulanten en meetsensoren in de tuinbouw stimuleren. Dit project zal resulteren in data over de effecten van biostimulanten op water- en meststoffenverbruik, zal het gebruik van biostimulanten en innovatieve meetsensoren demonstreren  aan telers, producenten van biostimulanten, en leveranciers van substraten en meststoffen. Tot slot zal ook gefocust worden op biostimulanten op basis van zeewier, om zo economische mogelijkheden voor zeewierproducenten te creëren.

Observer partner

GreenPort Noord-Holland Noord is observer partner binnen het Bio4safe project. GreenPort NHN kijkt, als netwerkpartij , mee met het onderzoek en communiceert daarover in het netwerk. 

Resultaten

  1. Biostimulanten marktstudie (Fase I)
  2. Biostimulanten marktstudie (Fase II)
  3. Het potentieel van lokale zeewierproductie (2018)
  4. Stakeholder identificatie en beoordeling (2019)
  5. Doelen en strategie ter verhoging van gebruik van zeewierbasis-biostimulanten (2019)


Projectgegevens

Financiering: Interreg 2 Zeeën
Periode: 01/08/2017 – 31/07/2021
Partners: PCS, UGent (België), NIAB EMR, Dove Associates (Verenigd Koninkrijk), Pôle Légumes Région Nord, Yncréa Hauts de France, établissement ISA Lille (Frankrijk), Vertify, Stichting Noordzeeboerderij (Nederland)

 

English

The Bio4safe project aims to significantly reduce water and fertilizer input in horticulture by making use of commercially available biostimulants and innovative plant sensors.

The 2 Seas Region (coastal region across the southern North Sea and The Canal) is known for its intensive horticulture which demands significant amounts of water and nutrients. Several EU directives aim to protect water quality by preventing N and P leaching and anticipate to water shortage. Besides these legislative environmental pressures, economic reasons force growers to reduce water and nutrient input. This project aims to improve water and fertilizer use efficiency of plants by using biostimulants (seaweed extracts and beneficial microbes. The combination of biostimulants and innovative plant sensors will result in a reduced input of water and fertilizers by 20% respectively 10%. The project includes demonstration trials on different horticultural crops (lettuce, tomato, hydrangea, strawberry, tulips, chrysanthemum, raspberry) in the four countries to promote the use of biostimulants to diverse target groups. Further, the potential of using biostimulants based on seaweeds in horticulture will be analysed, in order to create economic opportunities for seaweed producers in the 2 Seas Region.

Today, every Member State has its own regulation on commercialising biostimulants. By 2020, the EU will implement a common European legal framework for the trade of biostimulants, but it remains unclear how positive effects of biostimulants on water and nutrient use efficiency of plants should be quantified. Therefore, with this project, we aim to create a standardised protocol that can be used by accredited laboratories to objectively evaluate the impact of biostimulants on water and fertilizer use efficiency of plants
.

Meer informatie

Image

Gerben van Lenthe

LTO Noord
Coördinator Kennis & Innovatie + Water & Bodem