Cable pooling

Netcongestie belemmert niet alleen de groeimogelijkheden van bedrijven, het zet ook een rem op de verdere verduurzaming van het energiegebruik van honderden boerenbedrijven.

Agrarisch ondernemers in de Kop van Noord-Holland zijn erg actief met het investeren in hernieuwbare energie, maar stuiten steeds vaker op de grenzen van het elektriciteitsnetwerk. Netcongestie belemmert niet alleen de groeimogelijkheden van bedrijven, het zet ook een rem op de verdere verduurzaming van het energiegebruik van honderden boerenbedrijven. Het delen van een elektriciteitskabel van een windmolen en een zon op dak-installatie (cable pooling) kan hier mogelijk een oplossingsrichting bieden.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Netcongestie tegengaan met een virtueel lokaal energiesysteem

Door netcongestie kunnen duizenden vierkante meters dakoppervlak bij agrarische bedrijven niet...

Pilotproject met cable pooling van start in Wieringermeer

Cable pooling kan mogelijk ruimte scheppen op het elektriciteitsnet om versneld zon op dak-...

Probleem

Er komen steeds meer initiatieven om duurzame energie op te wekken, terwijl de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnetwerk onder druk staat. Ontwikkelaars van zon- en windprojecten krijgen daardoor soms te maken met lange wachttijden en hoge kosten om te worden aangesloten op het net. Vervolgens bestaat ook nog eens het risico dat het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft om alle opgewekte stroom gegarandeerd te transporteren.

Het vraagstuk wordt steeds actueler in het licht van de Nederlandse en internationale klimaatdoelstellingen. We hebben alle duurzame initiatieven hard nodig om de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving te versnellen en de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Cable pooling geeft een impuls aan de productie en distributie van schone energie – en levert daarmee een bijdrage aan de energietransitie.

Aanpak

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen wind- en zonneparken slim te koppelen: de energiebronnen worden dan op één netaansluiting aangesloten. Op die manier wordt de capaciteit van de elektriciteitskabel beter benut. Daardoor gaat er minder energie verloren en wordt de energievoorziening stabieler. Voor de ontwikkeling van netten voor zonne- en windmolenparken is dan ook geen netverzwaring nodig. Daarmee verbetert de businesscase: de ontwikkelaars besparen op de investeringskosten voor aansluitingen en aanpassingen op het traditionele net en de jaarlijkse kosten voor het gebruik ervan.

LTO Noord, Greenport NHN en infra-specialist Firan (onderdeel van Alliander) hebben het initiatief genomen voor een pilotproject dat moet uitwijzen of een cable pooling strategie een oplossingsrichting kan bieden voor het probleem van netcongestie. Voor het project zijn negen agrarisch ondernemers uitgenodigd uit de Wieringermeer, die in de nabijheid staan van een windmolen en energie opwekken met zonnepanelen op het dak.

Verwacht resultaat

De initiatiefnemers willen met de pilot uitvinden of cable pooling een mogelijke oplossingsrichting kan bieden voor netcongestie, waardoor er ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet om versneld meer zon op dak-installaties te ontwikkelen. Bij voldoende aansluitcapaciteit hebben de negen agrarische bedrijven in het project ruimte beschikbaar voor de plaatsing van nog eens zevenduizend zonnepanelen. 

Partners en financiële bijdrage

Dit project is een gezamenlijk initiatief van LTO Noord, Greenport NHN en infra-specialist Firan. De uitvoering is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Image
Wouter Veefkind

Wouter Veefkind

LTO Noord
Programmamanager Energie | Klimaat en Energie