Duurzaam Door

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

Duurzaam Door is een interbestuurlijk programma dat door het ministerie van EZ is geïnitieerd en door alle provincies wordt uitgevoerd. Het doel is om van elkaar te leren en nieuwe competenties te ontwikkelen om de groene economie te bevorderen. Via een integrale aanpak willen we verbindingen leggen zodat verschillende partijen vanuit verschillende perspectieven met elkaar samenwerken. Door nieuwe contacten aan te gaan en externe partijen mee te laten financieren komen we tot co-creaties en het ontstaan van nieuwe allianties. 

Het heeft als doel het bereiken van een groene, duurzame economie door kennis te ontwikkelen en verspreiden. Dit gebeurt door betrokkenheid en bewustwording te vergroten en door samenwerking te bevorderen. Samenwerking van partijen, die nu nog afzonderlijk opereren, maakt immers dat kennis en leerervaringen beter benut worden.

Partners: Provincie Noord-Holland, GreenPort NHN, AgriTech Campus en RVO

Gedeputeerde Jaap Bond, voorzitter van de stuurgroep GreenPort Noord-Holland Noord:

Met Duurzaam Door stimuleren we initiatieven die zowel duurzaam zijn als goed voor de economie. We steven er naar dat ondernemers, onderwijs, overheid en andere partijen samen resultaat bereiken. Een mooi voorbeeld is het project van de GreenPort NHN waarbij bedrijven gezonde streekproducten leveren aan verzorgingshuizen.

Nieuws over dit project

Terugblik: minder voedselverspilling door te leren en te doen

Tijdens de DuurzaamDoor Verspillingsbijeenkomst op 7 november in het Designlab van de Universiteit...

Eerste gezonde én duurzame schoolkantine van Nederland van start

Trots staan ze daar, de schor­ten voor, de koks­muts op. Ni­ki­ta Fe­rin­ga en Mo­ni­que Har­ten­...

Eerste gezonde en duurzame schoolkantine van start!

Dit schooljaar start het Clusius College in Grootebroek als eerste school in Nederland met een...

Meer informatie