Duurzaam Door - Eendenkroos als eiwitrijk veevoer

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

GreenPort NHN faciliteert agri-ondernemers in NHN bij innovatie en het maken van nieuwe profijtelijke en duurzame verbindingen tussen sectoren. De eerste testen en bevindingen van eendenkroos als veevoer zijn veelbelovend. Om echter een goed sluitende business case te maken en te kunnen opschalen tot meer productie en het sluiten van de nutriëntenketen zijn nog meer onderzoeken en testen noodzakelijk. Doel van deze fase van het project is: Het testen van eendenkroos als eiwitvervanger in het rantsoen van melkvee en de geschiktheid van de daarmee geproduceerde melk voor de productie van kaas. Daarnaast levert dit project een bijdrage aan het door ontwikkelen en opschalen van de experimenten met teelt van eendenkroos.  In dit project worden ook Hbo-studenten ingezet vanuit Van Hall Larenstein Leeuwarden en CAH Vilentum Dronten. 

Nieuws over dit project

Meer informatie