Duurzaam Door - Systeeminnovatie van teelt op water

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.

Duurzaam Door- Teelt op Water is een vervolg op het AgriVizier project Beworteling op Water. In samenwerking met de Proeftuin Zwaagdijk wordt onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden, de kosten, de opbrengsten en de teeltrisico's van het telen van sla, kruiden, bollen en bloemen op water.

De afgelopen drie jaar is veel kennis beschikbaar gekomen over teelt op water. Deze manier van telen kent een groot aantal voordelen als het gaat om ruimtebenutting, schone gewassen, teeltsturing en automatisering. Een tiental telers heeft nu op semi-praktijkschaal een testopstelling met teelt op water op het eigen bedrijf aangelegd. Om verdere opschaling in Noord-Holland mogelijk te maken, is het onderzoeken van een oplossing voor een aantal knelpunten noodzakelijk. Via dit project brengen we partijen bij elkaar om samen te werken om de            toepasbaarheid te vergroten en opschaling in Noord-Holland Noord te bewerkstelligen. Telers, kennisinstellingen, WUR, MBO, Proeftuin Zwaagdijk, groenteverwerkers als Vezet en Hessing, het Ontwikkelingsbedrijf NHN en de GreenPort NHN zijn de partners die samenwerken. Het oplossen van knelpunten is essentieel om opschaling van proefopstelling naar bedrijfsopstelling mogelijk te maken.

Zie voor meer informatie: www.teeltopwater.nl

Nieuws over dit project

Meer informatie