Duurzaam Door - Waterzuivering tulpenbroeierij

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.

Waterzuivering in de tulpenbroeierij (gesloten systeem). Zes tulpenbroeiers (Karel Bolbloemen, Smak Tulips, G&K Reus, Smal bloembollen, Maatschap Kreuk en de Wit Bloembollen) zijn samen met de GreenPort NHN, de proeftuin Zwaagdijk, TNO en WUR op zoek gegaan naar de meest geschikte zuiveringsinstallatie. Zij hebben kennis en ervaringen met elkaar uitgewisseld met het doel andere broeiers te informeren over de mogelijkheden en de bijbehorende kosten en resultaten. Doel is om als sector zo schoon mogelijk te werken waarbij de tulpenkwaliteit optimaal is en het waterverbuik minimaal.

Nieuws over dit project

Een gesloten watersysteem in de tulpenbroeierij is haalbaar

Zes tulpenbroeiers uit Noord-Holland Noord hebben de proef op de som genomen. Een van de...

Sector kan aan alle eisen voldoen

Pieter Duin, onderzoeker bij Proeftuin Zwaagdijk: "In het project 'schoon erf, schone...

Meer informatie