Duurzame warmte en CO2 in de glastuinbouw

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen.

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen. De omschakeling naar een CO2-arme economie is vastgelegd in de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse tuinbouw kan een grote rol spelen bij deze transitie in Nederland. De ondernemers investeren zelf al fors in duurzame energiebronnen én energiebesparing en willen daar de komende jaren stevig op blijven inzetten. 

Lees hier alles over Glastuinbouw in Noord-Holland Noord

Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

Op maandag 13 maart overhandigden gedeputeerde Ilse Zaal (midden voor op de foto) namens Greenport NHN en ECW Energy de Gebiedsvisie Energie van glastuinbouwgebied Het Grootslag aan wethouder Harry Nederpelt van de gemeente Medemblik. Het Grootslag is een glastuinbouw concentratiegebied in de gemeente Medemblik met een teeltareaal van circa 184 hectare glas (paprika, tomaten, planten) en veel toonaangevende bedrijven. Dankzij een warmtenet met aardwarmtebronnen en een biowarmte-installatie is dit het eerste glastuinbouwgebied in Nederland dat nu al aan de klimaatdoelen voor 2030 voldoet.

Greenport NHN, ECW Energy, Provincie Noord-Holland, Glastuinbouw Nederland en Ontwikkelingsbedrijf NHN werken nu samen met de gemeente en betrokken ondernemers aan volgende stappen om dit gebied verder te verduurzamen. 

De pdf-versie van de Gebiedsvisie Energie kun je hieronder downloaden.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Factsheet over toekomstige rol glastuinbouw in elektriciteitssysteem

De glastuinbouw kan een essentiële rol blijven spelen in het elektriciteitssysteem, mits ze blijft...
Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

Glastuinbouwgebied Het Grootslag heeft klimaatdoelen 2030 nu al behaald

Glastuinbouwgebied Het Grootslag in Gemeente Medemblik is zijn tijd vooruit. Als eerste...

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...

Green Deal ‘CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’

Deze Green Deal draagt bij aan het bereiken van de nationale doelstellingen voor energie besparing en CO2 emissiereductie én het versterkt de internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw. Het beantwoordt tegelijkertijd aan de EU-oproep aan de lidstaten om haast te maken met klimaatmaatregelen voor de land- en tuinbouwbedrijven. 

Een aantal ontwikkelingen:


Ook Greenport Aalsmeer en Greenport Westholland werken in deze Green Deal aan projecten. 

Meer informatie

Image

Jeroen Larrivee

Greenport NHN & Greenport Aalsmeer
Coördinator verduurzaming glastuinbouw