Fieldlab Bol

Met het project ‘Efro Fieldlab Bol’ zetten partijen zich in voor het ontwikkelen van nieuwe en aanpassen van gangbare teeltsystemen voor duurzame bloembollenteelt. Een teelt die voldoet aan de kwaliteitseisen en wensen van alle ketenpartners (van producent tot consument) en de basis vormt voor een robuuste en natuurinclusieve bollenteelt.

De bloembollensector wil voldoen aan de maatschappelijke verduurzamingseisen en de veranderende en verscherpende wetgeving. Het is dus noodzakelijk dat kansrijke, biologische teelttechnieken worden geïntegreerd in de gangbare bloembollenteelt. Binnen het project Fieldlab Bol zetten bloembollentelers, brancheorganisaties en kennisinstellingen gezamenlijk in op de ontwikkeling van een gevalideerde, toekomstbestendige bloembollenteelt gebaseerd op robuuste verdienmodellen die ook inzetbaar zijn in de ‘gangbare’ bloembollenteelt.

Het EFRO-project is erop gericht om de jonge generatie bollentelers de handvaten te bieden om de transitie naar duurzame teelt te versnellen. Het uitgangspunt is dat de deelnemende partners in het consortium gezamenlijk technieken ontwikkelen voor het duurzame teelt van bloembollen die aansluiten bij de vraag vanuit de markt. De realisatie van een volledig biologische bollenteelt is geen doel op zich, maar vooral een kans voor bedrijven om zich te onderscheiden. Kennisontwikkeling en het vastleggen en verspreiden van gevalideerde aanpakken vormen hierbij een speerpunt.

Fieldlab Bol kan worden gezien als een broedplaats voor duurzame innovaties in de bloembollenteelt. Juist de praktische insteek vormt de kracht van het project. Fieldlab Bol heeft een looptijd van vier jaar en het werkgebied is in Noord-Holland Noord.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

tulpenoranje

Fieldlab Bol zet stap richting duurzamere teelt bloembollen

Na de recente lancering van Fieldlab Waterstof in Agri kunnen we opnieuw de start van een Fieldlab...

Het consortium Fieldlab Bol

In het project zijn in eerste instantie dertien telers aangesloten; dit zijn koploperbedrijven in de noodzakelijke transitie naar een natuurinclusieve en duurzame bollenteelt. Het betreft een groep biologische bloembollentelers, aangevuld met een groep innovatieve bedrijven die bezig zijn om de transitie te maken van een gangbare naar een meer duurzame bloembollenteelt. Projectpartner stichting Fieldlab Bol vertegenwoordigt binnen het project de keten in de bloembollensector en brengt naast een aanzienlijke financiële bijdrage ook kennis en expertise in. 

Aansluiting met het onderwijs is geborgd dankzij deelname van Vonk en Hogeschool Inholland. Op deze wijze blijven jonge mensen en docenten actief betrokken bij de verduurzaming van de bollenteelt. Vertify is als onderzoeksinstelling binnen het project verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van testen, proeven en onderzoeken. Vertify organiseert samen met de telers de pilots op locatie en legt de gevalideerde tussen- en eindresultaten vast in tussen- en eindrapporten. Greenport Noord-Holland Noord is de penvoerder van het project.

De deelnemende telers zijn:

 • Huiberts Biologische Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug
 • Bloembollenkwekerij Gebr. Hulsebosch, Schagerbrug
 • Bloembollenkwekerij MC Zonneveld, Julianadorp
 • Blokker Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug
 • Boltha, Breezand
 • De Goede Bloembollen, Breezand
 • VOF Apeldoorn Bloembollen, Egmond Binnen
 • Kapiteyn Horticulture, Anna Paulowna
 • Noordbol Bloembollen, Oosterend (Texel)
 • Pieter Pronk Bloembollen, Nibbixwoud
 • Teeuwen & Zn, Breezand
 • For Ever Bulbs, Sint Maarten
 • WW van Haaster & Zn, Breezand

Kerncijfers EFRO Fieldlab Bol

 • De projectomvang is begroot op 2,5 miljoen euro met een looptijd van 4 jaar;
 • Er is een stuurgroep, projectmanagement met externe ondersteuning en 4 werkpakketten;
 • Er zijn 12 koploperbedrijven, 3 kennisinstellingen en 2 brancheorganisaties actief in het project;
 • De EFRO subsidieaanvraag beloopt 1 miljoen euro (= 40%) met 60% cofinanciering;
 • Externe ketenpartners brengen via de Stichting Fieldlab Bol ruim 5 ton private financiering in.

Meer informatie

Image

Rob Brekelmans

Projectleider Fieldlab Bol