Valorisatie van reststromen van groente en fruit (POP3)

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p.v. een verliespost voor de teler.

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. Van de groente- en fruitteelt komt 33% niet in de mond van de consument terecht. De innovatieve uitdaging van jet POP‐3 onderzoek  Valorisatie van reststromen voor telers in Noord‐Holland is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p.v. een verliespost voor de teler.

Dit onderzoek is eind 2021 afgesloten en heeft geresulteerd in een beproefd en beoordeeld procédé voor het fermentatief verrijken van groente reststromen. Meer hierover is te lezen in een een artikel op deze website, de meetbare resultaten zijn gepubliceerd in een rapport dat je hieronder kunt downloaden. Hier vind je ook de factsheet met onderzoeksopzet. 

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Vergisting op locatie

Groenteresten 'goud' voor ondernemer Ad van Vugt

Het fermentatieproces dat groente- en fruitresten omzet in hoogwaardige voedingssupplement werd...
Jeroen Hugenholz controleert de vergisting van het groentemengsel

Gepatenteerd fermentatieproces transformeert ‘waardeloze’ reststromen in winstgevend product

Laagdrempelige technologie draagt bij aan sterke vermindering van verspilling waardevolle...

Incubatiecondities bepaald in het lab

In nauwe samenwerking met de UvA en WUR zijn allereerst op labschaal de benodigde...

Aanpak

1. Het fermentatief opwaarderen van verschillende groentemixen op lab- en pilot-schaal.
2. Het valoriseren van het water dat vrijkomt uit het opwerkingsproces.
3. Het maken van een business case vanuit het oogpunt van de mogelijkheid van coöperatieve verwaarding en vanuit het perspectief van de teler.​

Verwacht resultaat

 • Een productieproces voor fermentatief verrijkte groentemengsels op pilotschaal.
 • Een productieproces voor opwaardering van restwater op lab- en pilot-schaal.
 • Productmonsters met een uitgewerkt product specificatie blad, geschikt voor het uitvoeren van marktonderzoek.
 • De product marktverkenning voert tot een indicatie van de verkoopprijs van de innovatie.
 • In dit project willen we aannemelijk maken dat gemengde reststromen van groente kunnen worden opgewerkt tot producten met een hogere toegevoegde waarde.  

Het projectteam

 • Jeroen Hugenholtz en onderzoekers Wageningen UR
 • Onderzoekers, AERES 
 • Onderzoekers, UvA 
 • Helen Bergman, UvA
 • Dirk Kramer, G. Kramer & Zonen B.V. 
 • Leon Barendse, Barendse-DC II B.V.
 • Jeroen Noot, Greenport Noord-Holland Noord
 • Ad van Vugt, duurzaam ondernemer 
 • Projectleider Niek Persoon (Amsterdam Green Campus)

Het project “Valorisatie van restromen van groente en fruit (POP3)” is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Image
niek persoon

Niek Persoon

Amsterdam Green Campus
directeur